Typy platieb

 

Platba vopred

Po objednaní dostanete všetky potrebné údaje k prevodu. Akonáhle je kúpna suma prevedená a bankou potvrdená, zasielame tovar. Neexistujú žiadne dalšie poplatky.

: CLP-Trading
: 2927850552
: 1100
: Tatra banka, a.s.

 

Dobierka

Budete platit priamo pri dodaní tovaru. Za túto službu bude úctovaný poplatok vo výške 19.90 €.

 

PayPal

PayPal ú?et je virtuálny ú?et: identita PayPal ú?tu je definovaná e-mailovou adresou PayPal užívate?a, takže neexistuje žiadne osobné ?íslo ú?tu. Ú?et má nasledovné funkcie: prevod platieb tretím stranám a príjem platieb tretích strán. PayPal funguje ako sprostredkovate? pre prevod finan?ných transakcií. PayPal funguje aj ako ochranný správca. To znamená, PayPal prijima iba spracovanie platieb a je nezávislý na poskytovanie služieb zo strany predávajúceho. 

Zásadnou výhodou PayPal - rovnako ako u iných mikroplatobných systémov - je to, že cez PayPal prevedené platby budú okamžite pripísané na ú?et príjemcu, a tým sa eliminuje napríklad obvyklá ?akacia doba bankovým prevodom. Zásielkové alebo eBay nákupy tak môžu by? vyplatené ve?mi rýchlo. Tým sa skracuje dodacia lehota, ak predávajúci vyexpeduje zakúpený tovar ihne? po obdržaní platby. 

PayPal užívatelia musia registrova? svoje osobné údaje a informácie o ú?te a ?aka? na overenie poskytnutých údajov. Tieto PayPal vykonáva testom skúšobného vkladu na zadaný ú?et. 

Potom môžu PayPal užívatelia posiela? peniaze na akúko?vek e-mailovú adresu v podporovaných krajinách. Ak má majite? e-mailovú adresu ú?tu PayPal, tak bude následovne e-mailovou správou informovaný, že na túto e-mailovú adresu bola potvrdená platba. Aby ste mohli aktívne pohybova? zaslanou finan?nou ?iastkou, musíte by? registrovaný u PayPal alebo sa zaregistrova? ako nový ?len.

 

Kreditná karta

Platíte priamo po objednávke kreditnou kartou. Tovar bude odoslaný ihned. Neexistujú žiadne dalšie poplatky.