Ochrana osobných údajov

Osobné údaje

Osobné údaje sú informácie o osobných a vecných okolností identifikovanej alebo identifikovatelnej fyzickej osobe. To zahrna informácie, ako napr Vaše skutocné meno, adresa, telefónne císlo a dátum narodenia.

Zber a spracovanie osobných údajov

Ked navštívite naše webové stránky, náš webový server automaticky ukladá za úcelom zabezpecenia systému, komunikacné dáta dožadujúceho pocítaca, webové stránky, ktoré navštívite, dátum a cas návštevy, údaje identifikujúce prehliadac a operacný systém a typ odkaz, z ktorého ste prišli. Dodatocné osobné údaje ako je meno, adresa, telefónne císlo alebo e-mailovej adresy sa nevyberá, ak tieto informácie sú poskytované dobrovolne vami, napr v rámci registrácie, ankiet, vypísanie, vykonávat pracovnú zmluvu alebo k nejakej žiadosti o informácie.

Použitie a prenos osobných údajov

Osobné informácie, ktoré ste nám poskytli môžu byt použité len na úcely technickej správy webových stránok, a k splneniu Vašich prianí a požiadaviek v rámci kúpnj zmluvy, alebo pri reagovaní na Vašeu žiadosti. Prevádzat alebo predávat vaše osobné informácie tretím stranám sa nekoná.

Právo na informácie

Na základe písomnej žiadosti budete nás informovat o tom, aké údaje o Vás máme (napr. meno, adresa). Podla spolkového zákona na ochranu dát, máte nárok na bezplatné informácie o vašich uložených dát a právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov.

Táto stránka používa službu Google Analytics, Web Analytics poskytovanú spolocnostou Google Inc (Google). Služba Google Analytics využíva súbory cookie, ktoré sú textové súbory, ktoré sú uložené na vašom pocítaci a umožnujú analýzu používania tejto webovej stránky. Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) sa prenáša na server Google v USA a sú tam uložené. Google bude užívat tieto informácie na vyhodnotenie Vaše používania webovej stránky a vytváranie správ o cinnosti pre webové stránky prevádzkovatelov internetových stránok na poskytovanie dalších aktivít webových stránok a internetových služieb. Okrem toho môže spolocnost Google tiež poskytnút tieto informácie tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tretie osoby spracovávajú tieto informácie v mene Google. Google nebude spájat vašu IP adresu s akýmikolvek inými dátami Google. Môžete odmietnut používanie súborov cookies zmenou nastavení vo vašom prehliadaci, musíme však zdôraznit, že nie jemožné použit v tomto prípade všetky funkcie tohto webu. Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovaním údajov o vás spolocnostou Google, a to z vyššie uvedených spôsobov, a na tento úcel.

Kreditné správy a informácie

Ak budeme musiet tovar financovat vopred, máme moznost chránit naše oprávnené záujmy, pomocou úverovej kontroly na základe matematických a štatistických metód v SCHUFA, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. Vaše privátne dáta budú chránené v súlade s platnými právnymi predpismi.

Mi ukladáme zmluvné text a zasielame Vám objednávacie dáta a naše obchodné podmienky e-mailom. Podmienky si kedykolvek môžete pozriet tu. Vaše objednávky – história - si môžete prezerat v našej oblasti zákaznícka, kde sa musíte prihlásit.